Integritetspolicy

Om AB Alvenius Industrier och Webbplatsen

alvenius.com, (“AB Alvenius Industrier”, “vi” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

AB Alvenius Industrier värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är AB Alvenius Industriers mål att följa alla tillämpliga lagar och regler för skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar vilken typ av information AB Alvenius Industrier samlar in och varför och hur AB Alvenius Industrier behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till AB Alvenius Industrier angående behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och förordningar som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och EU:s dataskyddsförordning [1] samt eventuella ändringar av, tillägg till eller förordningar som ersätta sådana lagar, förordningar, förordningar och regler.

När du använder företagets tjänster samlar AB Alvenius Industrier in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder företagets tjänster enligt definitionen nedan.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför AB Alvenius Industriers kontroll, och sådana webbplatser kan länka till webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller endast för webbplatsen. När du länkar till en annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Observera att AB Alvenius Industrier inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Definitioner

I denna integritetspolicy används följande definitioner.

”Webbplatsen” inkluderar webbplatsen davidandersson.com och relaterade sidor.
Behandling av personuppgifter
Behandling av kunders personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, avslöjar och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är AB Alvenius Industrier personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För insamling, hantering och lagring av information som erhålls via cookies, se sidan Cookies.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

På Webbplatsen kan du köpa varor och tjänster direkt från AB Alvenius Industrier. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med AB Alvenius Industrier. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt att vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som AB Alvenius Industrier samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, innefatta:

personnummer, namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
leverans- och faktureringsinformation, betalnings- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst, kön, användarnamn och lösenord för våra tjänster, köp-, betalnings- och orderhistorik, annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden, annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela via vår webbplats eller genom annan kontakt med oss, och/eller IP-adress.

Utöver den information du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post, kan dina personuppgifter även samlas in från följande källor:

genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartner, genom cookies (läs mer på sidan Cookiepolicy).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en vara på vår Webbplats har du ingått ett avtal med AB Alvenius Industrier och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning och kunna leverera den produkt du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köp av varor och tjänster kan AB Alvenius Industrier komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilket anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid uttryckligen att be dig att ge ett sådant samtycke.

Fullgörande av avtal: För leverans av varor, för att göra betalning och för att ge dig tillgång till Webbplatsen och de tjänster som AB Alvenius Industrier tillhandahåller där (inklusive kundtjänst och prenumeration på nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer även att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dem för kreditupplysningsändamål.

Uppfylla laglig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag i enlighet med gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att AB Alvenius Industrier ska kunna tillhandahålla, implementera och förbättra sina tjänster till alla kunder är det nödvändigt att vi behandlar personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera köphistorik, sortera kunder i segment för att utföra analyser på aggregerad nivå såväl som för statistiska ändamål.
Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra AB Alvenius Industriers betalningslösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan då slås samman med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.

AB Alvenius Industrier analyserar kundernas köpvanor för att förse dem med relevant information och marknadsföring.

Personuppgiftsbiträden: Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster för vår räkning. Dessa tjänster omfattar t.ex. tryckning och distribution, leveranser av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver det för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. AB Alvenius Industrier använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av personuppgifter här.

Samtycke till behandling: Samtycke kan krävas för viss direktmarknadsföring (per post, e-post och SMS), kundundersökningar etc. som tillhandahålls genom att du ändrar preferenser på mina sidor eller gör val vid nyregistrering.

Profilering: utifrån samtycke som ges i samband med nyhetsbrev sammanställer vi den information om deras köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna inom olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för AB Alvenius Industrier. AB Alvenius Industrier tittar på vilka produkter du köpt och vilka val du gjorde när du surfade runt hos oss för att anpassa butikens utseende och innehåll samt innehållet i marknadskommunikationen AB Alvenius Industrier skickar dig för att skapa en personlig shopping erfarenhet.

Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid uttryckligen att be dig att ge ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall.

I samband med att du ger ditt samtycke kommer du att bli ombedd att bekräfta att du har läst denna integritetspolicy och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här.

Ytterligare användningar

Förutom att behandla dina personuppgifter för administration och för att kommunicera med dig angående ditt medlemskap kommer AB Alvenius Industrier att behandla dina personuppgifter på följande sätt:

Uppfyllelse av medlemsavtal: Vi måste behandla dina personuppgifter för att upprätta ditt medlemskonto och användaruppgifter, för att säkerställa att du är en privatperson och över 18 år, för att ge dig möjlighet att se din beställnings- och köphistorik, och för att hantera dina preferenser och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter så att du kan spara produkter i varukorgen och på din önskelista.

Vi kan behöva ditt personnummer bland annat för att uppdatera adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person och för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård.

För att vi ska kunna skicka dig personliga erbjudanden och information om relevanta kampanjer behöver vi behandla dina personuppgifter. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter främst på en aggregerad nivå men också på en individuell nivå.

Personliga produkter: AB Alvenius Industrier tillhandahåller erbjudanden om ”Personliga produkter” i sina e-postmeddelanden som motsvarar vad som visas på webbplatsen under ”Du kanske också gillar”. För att kunna erbjuda våra medlemmar relevanta produkter analyserar vi medlemmens köp- och klickhistorik, vad de lagt i sin kundvagn, ålder, kön, medlemsnivå, bostadsort och andra val som gjorts på webbplatsen. Analysen görs i huvudsak på en aggregerad nivå, men kan även göras på kundnivå för att kunna ge ännu bättre och personliga erbjudanden.

Berättigat intresse: Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar bästa möjliga upplevelse och för att kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att utveckla kundklubben och webbplatsen.

Profilering: utifrån samtycke som ges i samband med nyhetsbrev och ansökan om medlemskap i vår kundklubb sammanställer vi informationen om kundernas köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunder inom olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för AB Alvenius Industrier. Vi analyserar dina vanor och jämför med andra kunder med liknande vanor för att kunna erbjuda dig varor som utifrån en helhetsbild av relevant data passar en person med liknande vanor som dig, detta för att skapa en personlig köpupplevelse och göra det lättare för dig som kund att snabbt hitta det som passar just dig.

På sidan Mitt konto kan du när som helst logga in och ändra inställningarna för den kommunikation du vill få från oss. Där kan du också välja vilken typ av erbjudanden och nyhetsbrev du vill få från AB Alvenius Industrier.

Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till endast en del av behandlingen, till exempel den som avser direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål relaterade till direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

Om du går in på vår webbplats innan du faktiskt har loggat in på ditt konto, efter att du har loggat in, kommer vi att kunna länka ditt beteende från innan du loggade in på ditt användarkonto. Vi gör detta för att förbättra din upplevelse av webbplatsen och för att kunna visa relevanta produkter och erbjudanden just för dig. Läs mer om cookies här.

Lagring av personuppgifter

AB Alvenius Industrier vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Personuppgifterna raderas sedan.

Medlem: Om du har registrerat dig som medlem i AB Alvenius Industrier kommer dina personuppgifter att sparas tills du avregistrerar dig, dock senast tre år efter den senaste aktiviteten om AB Alvenius Industrier inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.

Kund: Om du har köpt en vara på vår webbplats sparas dina personuppgifter två år efter att köpet har genomförts och/eller eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida har löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre på grund av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med AB Alvenius Industrier, till exempel via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som behövs för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betalnings- och leveransuppgifter) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge det behövs för att AB Alvenius Industrier ska kunna uppfylla avtalet med dig. Detta inkluderar bearbetning för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden.

Laglig skyldighet: AB Alvenius Industrier sparar sådan dokumentation som utgör redovisningsinformation enligt gällande redovisningsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter kundförhållandets slut, förutsatt att du inte väljer bort sådan direktmarknadsföring innan dess.

När AB Alvenius Industrier inte längre har anledning att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av AB Alvenius Industriers verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi vidarebefordrar endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. AB Alvenius Industrier iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

Samarbetspartners: Samarbetspartnerna som vi samarbetar med får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig. Det framgår tydligt när en Partner är inblandad i ditt köp.

Juridiska skyldigheter: Vi kommer att dela användarkonton och personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för AB Alvenius Industrier att agera i enlighet med tillämplig lag, för att upprätthålla våra användarvillkor eller för att skydda rättigheterna, egendomen, AB Alvenius Industrier, våra användare eller annan. Detta inkluderar att dela information med andra företag och organisationer för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisker. Detta innebär inte under några omständigheter att AB Alvenius Industrier säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

Affärstransaktioner: Om hela eller delar av AB Alvenius Industriers verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och deras rådgivare, och vidarebefordras till den nya ägaren av verksamheten.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till företag inom EU eller EES (dvs alla EU:s medlemsländer samt Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallande av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter för att du har gett ditt samtycke till det, t.ex. vid direktmarknadsföring kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar få marknadsförings- och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. När det gäller den senare metoden kommer du att ha möjlighet att klicka dig vidare via länken och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via AB Alvenius Industrier. Kunder med registrerade konton kan logga in på ”Mina sidor” och hantera sina samtycken och prenumerationstjänster.

Om du återkallar ditt samtycke till användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, kan det innebära att vi inte kan fortsätta att ge dig tillgång till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/ eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör det i vår cookiepolicy här.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår assistans.

AB Alvenius Industrier vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter på Mina sidor om du har registrerat ett konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi raderar personuppgifter som rör dig eller att vi raderar ditt användarkonto på webbplatsen. AB Alvenius Industrier kommer då att radera relevanta personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades. AB Alvenius Industrier kommer också att göra detta när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Vidare har du rätt att kräva att AB Alvenius Industrier begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att AB Alvenius Industrier överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Du har rätt att när som helst återkalla ett givet samtycke till behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till endast en del av behandlingen, till exempel den som avser direktmarknadsföring. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av AB Alvenius Industriers behandling av personuppgifterna förrän du har återkallat ditt samtycke.

Du kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att AB Alvenius Industriers behandling av dina personuppgifter inte är i enlighet med gällande lag.

Säkerhet

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. För att förhindra obehörig användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängden och känsligheten av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

AB Alvenius Industrier använder också t.ex. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Som kund måste du kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna i din webbläsare. För att förhindra obehörig åtkomst vid bearbetning av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Vi har också scenariot att vi har företag för andra ändamål som till exempel utvecklar IT-system som gör att de kan se data. Det gör att vi kan ha scenarier där Utvecklarna sitter någon annanstans än på vår adress.

Ändringar av integritetspolicyn

AB Alvenius Industrier förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy i den mån ändringarna är nödvändiga för att avhjälpa störningar eller för att möta nya juridiska eller tekniska krav. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. Du bör därför granska denna policy regelbundet för att säkerställa att du är nöjd med ändringarna. Vid förändringar av väsentlig betydelse kommer vi dock att meddela dig via e-post, om du har meddelat din e-postadress att ändringar har skett.

Om ändringarna avser sådan personuppgiftsbehandling som vi genomför utifrån ditt samtycke ger vi dig möjlighet att ge ditt samtycke på nytt.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor relaterade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot den eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta AB Alvenius Industrier kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges nedan.

https://alvenius.com

info@alvenius.com

Alvenius logo blue