Segment

Effektiv gruvdrift med Alvenius stålrörslösningar

Snabb och enkel montering och demontering. Lätta och tåliga stålrörslösningar för problemfri gruvdrift.

Inom det krävande gruvsegmentet är effektivitet och hållbarhet kritiska komponenter för framgång. Alvenius stålrörslösningar är inte bara lätta och robusta, de är också designade med tanke på enkel och snabb montering och demontering, vilket möjliggör en problemfri gruvdrift.

Professionell brandbekämpning i en aggressiv miljö

Inom området brandbekämpning är insatserna alltid höga, och det är nödvändigt med system som inte bara är pålitliga, de måste också vara tåliga.

Alvenius står i industrins främsta led och levererar avancerade brandbekämpningssystem, av svenskt stål, designade för att skydda både människoliv och kritisk infrastruktur.

Alvenius FlowMax-rör belagda med CorroFlo är den absolut bästa lösningen för släckvatten i miljöer, där det krävs 100 % pålitlighet och funktionalitet i årtionde efter årtionde. Våra standardlösningar består av självdränerande stålrörsystem.

Alvenius levererar tillförlitliga och säkra stålrörssystem för släckvattensystem och sprinklers. Rörsystemen är utvecklade för den marina miljöns tuffa krav, och därför är de idealiska i exempelvis hamnanläggningar, pappersbruk, raffinaderier, kemisk industri eller tunnelbyggen – miljöer där rostfritt stål tidigare varit det enda alternativet.

Innovativa lösningar för tunneldrivning

Inom det komplexa segmentet tunneldrivning är behovet av material som kombinerar hållbarhet med enkelhet allt överskuggande.

Alvenius erbjuder stålrörslösningar som inte bara är robusta och fria från vanliga problem. De är också lätta vilket ger stora fördelar för entreprenörer som prioriterar ekonomisk effektivitet, enkel logistik och säkerhet.

Våra system är designade för att snabba upp monteringsprocessen och de säkerställer att varje projekt kan färdigställas inom budget och utan onödiga komplikationer.

Pressade ledtider, orubbligt projektslut och klart definierad öppning av tunneln ställer stora krav på konsulter och partners.

Du kan lita på att vi levererar i tid med rätt funktion och med en övergripande kvalitetsnivå som eliminerar avbrott eller stillestånd i systemet.

Optimerade VA-system

Vi har det optimala VA-systemet för kulvertinstallation. Det är pålitligt, lättviktigt, utrymmesbesparande, brandsäkert och enkelt att installera.

När det gäller VA-system är det avgörande att välja den rörlösning som ger ett effektivt system med en mångårig hållbarhet.

Alvenius erbjuder optimala lösningar för kulvertmonterade VA-system genom CorroFlo-belagda stålrörsystem.

Systemet är inte bara 100% brandsäkert, det kombinerar också styrka med låg vikt och snabb installation, vilket gör det till det idealiska valet för modern infrastruktur.

Innovativa rörlösningar för industriella applikationer

Alvenius levererar problemfria, hög kvalitativa, tåliga och lätta stålrörslösningar. Det är anpassningsbara och tåliga rörsystem för industriell produktion.

Inom den industriella världen är produktionstiden avgörande och driftsstopp får endast ske för planerat underhåll. Alla förändringar i den industriella miljön måste gå snabbt.

Alvenius känner väl till de unika behov som finns vid industriell produktion. Därför erbjuder vi anpassningsbara och tåliga rörsystem som svarar upp mot de rigorösa kraven som finns i en kontinuerlig produktionsmiljö.

För krävande industriella miljöer är Alvenius lösningar idealiska. De största fördelarna är överlägsen mångsidighet och snabb installation utan specialistutbildning eller heta arbeten. Maximal pålitlighet, lång livslängd och suverän totalekonomi är inbyggt i varje FlowMax-rör.

Förbättrad snöproduktion med Alvenius stålrörsystem

Alvenius stålrörssystem med snabbkopplingar har alla egenskaper som krävs för snöproduktion på det mest kostnadseffektiva sättet. Det kompletta FlowMax-systemet uppfyller kraven på maximal tillförlitlighet och enkel installation.

Alvenius erbjuder stålrörsystem som inte bara är tåliga utan också designade för snabb installation som möjliggör för skidanläggningarna att producera mer snö på kortare tid.

Dessa system är avgörande för att skapa idealiska förutsättningar i nedfarterna och säkerställer en njutbar upplevelse för vintersportentusiaster.

Alvenius logo blue