Fire Protection

Professionell brandbekämpning i en aggressiv miljö

Inom brandbekämpning är insatserna höga då det handlar om att rädda liv. Det nödvändigt med system som inte bara är pålitliga, utan också tål den aggressiva miljön.

Vi är i framkant och levererar avancerade brandbekämpningssystem, av svenskt stål, designade för att skydda både människoliv och kritisk infrastruktur.

Alvenius lösningar är de överlägset bästa för släckning av vatten i aggressiva miljöer där du behöver 100% tillförlitlighet och prestanda i årtionden framöver. Vårt standardprogram omfattar självdränerande rörsystem.

Vi levererar tillförlitliga och säkra stålrörssystem för släckvattensystem och sprinklers. Rörsystemen är utvecklade för den marina miljöns tuffa krav, och därför är de idealiska i exempelvis hamnanläggningar, pappersbruk, raffinaderier, kemisk industri eller vägtunnlar – miljöer där rostfritt stål tidigare varit det enda alternativet.

Spara upp till 50% energi

FlowMax rör med Corroflo har ett oslagbart lågt flödesmotstånd, maximal trygghet, motståndskraft mot korrosion och aggresiva miljöer samt en mycket lång livslängd. Våra lösningar ger dig en superb “livscykelkostnad” (LCC).

Alvenius lösningar är designade för att tåla högre tryck än andra system och erbjuder ett betydligt lägre flödesmotstånd.

  • Mycket slät yta, Ra = 0,09-0,12
  • Lågt flödesmotstånd. Ytans grovhet,
    k = 0,05 (Colebrook-White),
    C = 150 (Hazen-Williams)

Det låga flödesmotståndet ger en möjlig besparing på, upp till, 50% i energi-förbrukning tack vare att mindre pumpar kan väljas.

Alternativt kan du designa rörsystemet med en minskad diameter och ändå uppnå det önskade slutvärdet.

Oöverträffad pålitlighet i aggressiva miljöer

Alvenius brandbekämpningslösningar är oöverträffade, speciellt när det handlar om släckvatten i aggressiva miljöer.

Dessa miljöer kräver en mycket hög nivå av pålitlighet och prestanda för att säkerställa bibehållen funktion och effektivitet under årtionde efter årtionde.

Eftersom systemen är utvecklade för de krävande förhållandena i marina miljöer är våra rörslösningar perfekta för ett brett spektrum av aggressiva miljöer, så som hamnar, pappersbruk, raffinaderier, kemiska fabriker och vägtunnlar.

Historiskt sett så var rostfritt stål det enda alternativet för sådana användningsområden, men Alvenius innovativa lösningar har ändrat på det.

Säkerställer maximal säkerhet

Våra brandbekämpningslösningar beläggs, invändigt och utvändigt, med CorroFlo vilket ger oslagbart skydd mot en uppsjö av miljömässiga utmaningar.

Ytbeläggningen säkerställer exceptionellt motståndskraft mot korrosion, samtidigt som den ger skydd mot sura och basiska substanser, kemikalier, extrema vädersituationer och UV-stålning.

Systemens tålighet säkerställer att, även om släckvattensystemet är oanvänt under långa perioder, och möjligtvis även fullt med korrosivt vatten, så kommer det att vara fritt från rost och redo att leverera med full kapacitet när det så krävs.

Stålrör belagda med CorroFlo är icke ledande.

Brandbekämpning i vägtunnlar

Alvenius specialiserar sig på att leverera stålrörsystem specifikt för brandbekämpning i vägtunnlar.

Dessa miljöer är extremt utmanande och det krävs system som kan skydda mänskliga liv och kritisk infrastruktur under extrema förhållanden.

Våra lösningar är utvecklade för att klara utmaningarna i marina miljöer, vilket gör dem idealiska för vägtunnlar, där rostfritt stål brukade vara det enda alternativet.

Ytbeläggningen skyddar mot korrosion och slitage

Rörsystem används under tuffa förhållanden. Alvenius FlowMax® rörsystem levereras med en lämplig ytbeläggning för maximal livslängd.

Oavsett vilket media du pumpar i ditt rörsystem kan en ytbeläggning förbättra prestandan dramatiskt.

Referenser

Arlanda Rail Link

Bron och tunneln mellan Sverige och Danmark stod klar 1999. Brandskyddsrörsystemet bestod ursprungligen av rostfritt stål, men dessa rör kunde inte stå emot den tuffa miljön.

Alvenius logo blue