Industry

Innovativa rörlösningar för industriella applikationer

Problemfria, högkvalitativa, robusta och lätta stålrörslösningar. Anpassningsbara och hållbara rörsystem för industriell produktion.

Inom industrin är driftssäkerheten avgörande och driftsstopp får endast ske för planerat underhåll. Alla förändringar i den industriella miljön måste gå snabbt.

Alvenius är medvetet om de unika behoven inom industriell produktion och erbjuder anpassningsbara och hållbara rörsystem som klarar de hårda krav som ställs vid kontinuerlig drift.

För krävande industriella miljöer är Alvenius lösningar idealiska. De stora fördelarna är överlägsen anpassningsförmåga och snabb installation utan behov av särskild utbildning eller heta arbeten. Alvenius levererar maximal tillförlitlighet, livslängd och oslagbara livscykelkostnader.

Spara upp till 50% energi

FlowMax rör med Corroflo har ett oslagbart lågt flödesmotstånd, maximal trygghet, motståndskraft mot korrosion och aggresiva miljöer samt en mycket lång livslängd. Våra lösningar ger dig en superb “livscykelkostnad” (LCC).

Alvenius lösningar är designade för att tåla högre tryck än andra system och erbjuder ett betydligt lägre flödesmotstånd.

  • Mycket slät yta, Ra = 0,09-0,12
  • Lågt flödesmotstånd. Ytans grovhet,
    k = 0,05 (Colebrook-White),
    C = 150 (Hazen-Williams)

Det låga flödesmotståndet ger en möjlig besparing på, upp till, 50% i energi-förbrukning tack vare att mindre pumpar kan väljas.

Alternativt kan du designa rörsystemet med en minskad diameter och ändå uppnå det önskade slutvärdet.

Maximera produktionen med Alvenius lösningar för industrin

FlowMax-rören från Alvenius omdefinierar enkel hantering tack vare rörens låga vikt vilket förenklar installationsprocessen betydligt.

Våra rör erbjuder betydande fördelar då de är anpassningsbara, oslagbart snabb montering och installation, vilket är avgörande för att minimera störningar under förändringar i den industriella installationen.

Alvenius levererar maximal pålitlighet och livslängd för att säkerställa den högsta säkerheten och överlägsen totalekonomi (Life Cycle Cost, LCC).

De väl beprövade snabbkopplingarna är ett bevis på att systemet är konstruerat för snabb, säker och enkel installation. Dessa fördelar är avgörande för branscher där oplanerade driftstopp kan leda till betydande ekonomiska förluster och säkerhetsrisker.

Att transportera olika media med precision

Den tillverkande industrin förlitar sig på olika rörlösningar för att transportera olika media, där alla har sina egna utmaningar.

Men den rätta rörlösningen skapar också möjligheter för smarta effektivitetsvinster. Alvenius är en mycket erfaren och professionell partner som är skicklig på att identifiera och leverera de optimala rörlösningarna för varje specifikt behov.

Genom att välja Alvenius lösningar kan industrier reducera sina totala kostnader samtidigt som produktionen flyter på snabbt och effektivt.

Alvenius: Din partner för industriell effektivitet

Alvenius är inte bara en leverantör utan en partner för industriell effektivitet som levererar skräddarsydda lösningar för att möta diverse behov för varierande industrier.

Oavsett om det handlar om att transportera vatten, kemikalier, gaser eller något annat media så kan Alvenius experter designa och leverera rörsystem för optimerad prestanda och kostnadseffektivitet.

Genom vårt fokus på att minska den totala kostnaden och förbättra produktionseffektiviteten är Alvenius inriktade på att hjälpa industrier att nå sina produktionsmål med minimala driftsavbrott och maximal säkerhet.

Ytbeläggningar för aggressiva miljöer

Tuffa förhållanden, höga hygienkrav, aggressiva eller slitande media, krav på kostnadseffektiva rörssystem. Alvenius Flowmax rörsystem levereras med passande ytbeläggningar för maximal livslängd.

Oavsett vilket media som pumpas i ert system förbättrar en ytbeläggning prestandan i betydande grad. Det gäller speciellt för dricksvatten där ytbeläggning är ett krav.

Referenser

EDC, Geotermiska produktionsfält

Alvenius är den största leverantören av stålrör och rördelar till Energy Development Corporation (EDC) i Filippinerna.

Alvenius logo blue