Tunneling

Innovativa lösningar för tunneldrivning

Inom tunnelbyggen är behovet av material som kombinerar hållbarhet och användarvänlighet av största vikt.

Alvenius erbjuder stålrörslösningar som är robusta och problemfria. De är också lätta vilket ger stora fördelar för entreprenörer som prioriterar ekonomisk effektivitet, enkel logistik och säkerhet.

Våra system är designade för att snabba upp monteringsprocessen och de säkerställer att varje projekt kan färdigställas inom budget och utan onödiga komplikationer.

Pressade ledtider, orubbligt projektslut och klart definierad öppning av tunneln ställer stora krav på alla inblandade.

Du kan lita på att vi levererar i tid med rätt funktion och med högsta kvalitetsnivå som eliminerar avbrott eller stillestånd i projektet.

Lågt flödesmotstånd

FlowMax-rör med CorroFlo-beläggning har oslagbart lågt flödesmotstånd och fricton.

  • Mycket slät yta, Ra = 0,09-0,12
  • Lågt flödesmotstånd Skrovlighet, k = 0,05 (Colebrook-White), C=150 (Hazen-Williams)

Detta innebär potentiella besparingar på upp till 50% i energiförbrukning genom användning av mindre pumpar.

Eller så kan du konstruera rörsystemet med en mindre diameter och ändå få det önskade resultatet.

.

Hållbara och effektiva rörlösningar för tunnelbyggande

I den krävande världen av tunnelbyggande söker entreprenörer och ingenjörer tillförlitliga och effektiva lösningar som tål de tuffa förhållandena under jord. Alvenius erbjuder stålrörssystem som inte bara är hållbara och problemfria utan också lätta, vilket ger en perfekt blandning av styrka och enkel hantering. Dessa system är designade med entreprenörers ekonomiska överväganden i åtanke, vilket säkerställer god logistik, enkelhet och säkerhet i varje projekt.

Ekonomisk effektivitet och logistisk excellens

Den ekonomiska aspekten av tunnelprojekt är avgörande. Entreprenörer måste vara uppmärksamma på sin budget samtidigt som de säkerställer att varje komponent i projektet håller standarden. Alvenius stålrörsystem är en kostnadseffektiv lösning som ger lång hållbarhet utan att bryta banken. Rörens lätta karaktär säkerställer enkel transport och installation, vilket resulterar i betydande logistiska fördelar. Enkelhet är kärnan i vår design, vilket säkerställer att varje del av systemet är lätt att hantera och installera, vilket ger en säker och pålitlig installation.

Uppfyller kraven från snäva scheman

Tunnelprojekt är ofta bundna av snäva tidsplaner, med fasta slutdatum för projektet och definierade idrifttagningstider. Detta sätter en enorm press på konsulter och partners att leverera i tid och uppfylla alla krav som krävs. Alvenius förstår dessa påfrestningar och är engagerade i att leverera från början till slut, för att säkerställa att varje projekt slutförs i tid, med rätt funktionalitet och på en övergripande kvalitetsnivå som eliminerar alla möjligheter till stopp eller stillastående i systemet.

Effektivitet och pålitlighet i projektleverans

Vi vet att tunneldriving ofta sker med pressade scheman med snäva tidplaner, korta ledtider och icke förhandlingsbara slutdatum för projekten.

Detta ställer oerhört höga krav på entreprenörer att leverera resultat som inte bara är rätt i tid utan också av högsta kvalitet.

Alvenius ambition är att hålla denna höga servicenivå och säkerställa trygga leveranser från projektets inledning till slutförande.

Våra kunder kan lita på vår förmåga att leverera system med rätt funktion och med en totalkvalitet som eliminerar avbrott eller stillestånd i systemet.

Alvenius korrossionsskyddade stålrörssystem ger dig en komplett lösning som är baserad på våra erfarenheter och expertis.

Alvenius Buy-back

Vi har ett projekt som heter Alvenius Återköp där vi återköper begagnade rör. Vi vet att våra rör är av högsta kvalitet och att de kan användas om och om igen. Vi inspekterar rören, kasserar de som inte lever upp till våra standarder, och vi renoverar resten och levererar dem till kunder med behov av kvalitetsrör till ett bättre pris.

Trivs i tuffa miljöer

Den underjordiska miljön i tunnlar är oförlåtande, med tuffa förhållanden som kräver det yttersta vad gäller driftsäkerhet och enkel installation. Alvenius tar sig an denna utmaning med ett korrosionsskyddat stålrörssystem som inkluderar helhetslösningar, backat upp av gedigen expertis och kunskap. Våra rör är designade för att trivas i tuffa miljöer, vilket säkerställer maximal driftsäkerhet och enkel installation.

Oöverträffade Rörledningslösningar för Tunnlar

När det gäller tunnelprojekt utmärker sig Alvenius med rörlösningar som är oöverträffade i branschen. Vårt korrosionsskyddade stålrörssystem är heltäckande och ger allt som behövs för ett framgångsrikt tunnelprojekt. Från rörens hållbarhet till vårt teams expertis erbjuder vi ett paket som är oöverträffat. Du kan lita på Alvenius för maximal driftsäkerhet, vilket säkerställer att ditt tunnelprojekt blir en framgång från start till mål.

Krävande miljö

Krävande miljö, tuffa förhållanden, maximal driftsäkerhet och enkel installation. Vårt korrosionsskyddade stålrörssystem ger en komplett lösning baserad på gedigen expertis.

Våra korrosionsskyddade system kommer med kompletta lösningar och stödet av vår omfattande expertis och kunskap.

Detta säkerställer att våra kunder har tillgång till bästa möjliga material och stöd, oavsett vilka miljöutmaningar de står inför.

Alvenius rörlösningar är oslagbara i tunnlar, och du kan lita på vår maximala driftsäkerhet

Oslagbara lösningar för tunneldrivning

Alvenius rörlösningar är oslagbara i tunnlar och du kan lita på våra produkters driftsäkerhet och vår erfarenhet.

Våra rörlösningar är konstruerade för att möta de mest rigorösa kraven i tunnelmiljö och för att ge maximal driftssäkerhet. Detta uppnår vi tack vare vår satsning på innovation, vår användning av högkvalitativa material och vår kunskap inom systemdesign.

Med Alvenius kan våra kunder vara trygga i att de får lösningar som kommer att fortsätta leverera år efter år, även i de mest krävande förhållandena.

Referenser

Crossrail London

Crossrail var ett av de största ingenjörsprojekten i Europa. När det öppnade 2018 kopplade Crossrail samman 37 stationer.

Alvenius logo blue