Water Supply

Optimerad vattenförsörjning för kulvertinstallationer

Det optimala systemet för kulvertering av vatten- och avloppsinstallationer. Den är tillförlitlig, lätt, utrymmesbesparande, brandsäker och enkel att installera.

När det gäller vattenförsörjning är det avgörande för systemets effektivitet och livslängd att hitta rätt rörlösning.

Alvenius erbjuder en optimal lösning för kulvertmonterade VA-system (vatten och avlopp) med sitt stålrörssystem.

Detta system är inte bara 100 % brandsäkert utan har också en kombination av styrka, lätthet och snabb installation, vilket gör det till ett idealiskt val för moderna infrastrukturbehov.

Spara upp till 50% energi

FlowMax rör med Corroflo har ett oslagbart lågt flödesmotstånd, maximal trygghet, motståndskraft mot korrosion och aggresiva miljöer samt en mycket lång livslängd. Våra lösningar ger dig en superb “livscykelkostnad” (LCC).

Alvenius lösningar är designade för att tåla högre tryck än andra system och erbjuder ett betydligt lägre flödesmotstånd.

  • Mycket slät yta, Ra = 0,09-0,12
  • Lågt flödesmotstånd. Ytans grovhet,
    k = 0,05 (Colebrook-White),
    C = 150 (Hazen-Williams)

Det låga flödesmotståndet ger en möjlig besparing på, upp till, 50% i energi-förbrukning tack vare att mindre pumpar kan väljas.

Alternativt kan du designa rörsystemet med en minskad diameter och ändå uppnå det önskade slutvärdet.

Tio gånger snabbare montering

Monteringsprocessen i gruvor kan ofta vara en tidskrävande uppgift, men med Alvenius system blir det en snabb och okomplicerad operation, utan heta arbeten.

Behovet av svetsning, specialverktyg och utbildad personal elimineras helt. Med bara rör, packningar, kopplingar och en skiftnyckel går monteringen minst tio gånger snabbare än med traditionella metoder.

Denna effektivitetsvinst är inte bara begränsad till montering utan sträcker sig även till underhålls- och reparationstider, förbättrar den övergripande ergonomin för montörer och optimerar transportlogistiken.

Effektivitet vid Hantering och Installation

FlowMax-rören från Alvenius omdefinierar enkel hantering tack vare sin låga vikt, vilket förenklar installationsprocessen avsevärt.

De väl beprövade snabbkopplingarna är ett bevis på att systemet är konstruerat för snabb, säker och enkel installation.

Frånvaron av förberedande arbete på rörändarna, eliminering av specialverktyg och utbildning och bristen på svetsning bidrar till en avsevärd minskning av installationstiden.

Utvecklad för lång livslängd

När det gäller vattenförsörjningssystem är investeringen betydande och förväntningarna på hållbarhet och livslängd är höga.

Alvenius FlowMax är konstruerad för att överträffa dessa förväntningar, med en framtidsorienterad design som innehåller höghållfast stål, CorroFlo-beläggning och olika kopplingstyper för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet.

De exakta toleransspecifikationerna är nyckeln till att eliminera läckor vid leder och bibehålla de mekaniska egenskaperna över tid. Dessutom ger den inneboende brandsäkra kvaliteten hos stålrör ett extra lager av säkerhet och livslängd till systemet.

Ett dricksvatten- och avloppssystem designat för framtiden

Alvenius ger dig möjlighet att designa ett vatten- och avloppssystem som klarar framtida tillväxt, såsom utbyggnad av ett bostadsområde eller en ökning av vattenkonsumenter.

Detta framsynta tillvägagångssätt eliminerar behovet av överdimensionering vid designstadiet. Istället kan du specificera ett system som uppfyller nuvarande krav och helt enkelt öka flödeskapaciteten vid behov.

Med Alvenius kan du enkelt öka flödet i rörsystemet utan att behöva lägga till ytterligare rörledningar eller öka dimensionen på designstadiet.

Denna anpassningsförmåga möjliggörs eftersom Alvenius rörlösningar är designade för att tåla högre tryck än andra system och erbjuder betydligt lägre flödesmotstånd, vilket säkerställer en skalbar och framtidssäker infrastruktur.

Vårt system är designat för maximal anpassningsförmåga med minimal tryckförlust tack vare det låga flödesmotståndet.

Ytbeläggningen skyddar mot korrosion och slitage

Rörsystem används under tuffa förhållanden. Alvenius FlowMax rörsystem levereras med lämplig ytbeläggning för maximal livslängd.

Oavsett vilket media som pumpas i ert ledningssystem förbättrar en ytbeläggning prestandan i betydande grad. Det gäller speciellt för dricksvatten där ytbeläggning är ett krav.

Referenser

Byte av dricksvattenrör

Företaget SEVAB fick byta ut den gamla dricksvattenledningen tillverkad av Eternit i Strängnäs, Sverige.
För att minimera trafikstörningarna var det viktigt att använda så korta diken som möjligt

Alvenius logo blue